828203282404a4e4094c36e5433824b034134f53
[tinc] / po / nl.po
1 # Dutch messages for tinc
2 # Copyright (C) 1999, 2000 Ivo Timmermans, Guus Sliepen.
3 # Ivo Timmermans <itimmermans@bigfoot.com>, 1999, 2000.
4 # Guus Sliepen <guus@sliepen.warande.net>, 2000.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: tinc 1.0pre3\n"
8 "POT-Creation-Date: 2000-10-20 18:35+0200\n"
9 "PO-Revision-Date: 2000-05-31 20:14+02:00\n"
10 "Last-Translator: Guus Sliepen <guus@sliepen.warande.net>\n"
11 "Language-Team: Dutch <vertaling@nl.linux.org>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15
16 #: src/conf.c:164
17 #, c-format
18 msgid "Line %d too long while reading config file %s"
19 msgstr "Regel %d te lang tijdens het lezen van configuratie bestand %s"
20
21 #: src/conf.c:180
22 #, c-format
23 msgid "Invalid variable name on line %d while reading config file %s"
24 msgstr ""
25 "Ongeldige naam voor variabele op regel %d tijdens het lezen van configuratie "
26 "bestand %s"
27
28 #: src/conf.c:187
29 #, c-format
30 msgid "No value for variable on line %d while reading config file %s"
31 msgstr ""
32 "Geen waarde voor variabele op regel %d  tijdens het lezen van configuratie "
33 "bestand %s"
34
35 #: src/conf.c:195
36 #, c-format
37 msgid "Invalid value for variable on line %d while reading config file %s"
38 msgstr ""
39 "Ongeldige waarde voor variabele op regel %d  tijdens het lezen van "
40 "configuratie bestand %s"
41
42 #: src/meta.c:42
43 #, c-format
44 msgid "Sending %d bytes of metadata to %s (%s): %s"
45 msgstr "Verzending %d bytes metadata naar %s (%s): %s"
46
47 #: src/meta.c:57
48 #, c-format
49 msgid "Sending meta data to %s (%s) failed: %m"
50 msgstr "Fout tijdens verzenden metadata naar %s (%s): %m"
51
52 #: src/meta.c:85 src/net.c:847
53 #, c-format
54 msgid "This is a bug: %s:%d: %d:%m %s (%s)"
55 msgstr "Dit is een programmeerfout: %s:%d: %d:%m %s (%s)"
56
57 #: src/meta.c:91
58 #, c-format
59 msgid "Metadata socket error for %s (%s): %s"
60 msgstr "Fout op metadata socket voor %s (%s): %s"
61
62 #: src/meta.c:110
63 #, c-format
64 msgid "Connection closed by %s (%s)"
65 msgstr "Verbinding beëindigd door %s (%s)"
66
67 #: src/meta.c:114
68 #, c-format
69 msgid "Metadata socket read error for %s (%s): %m"
70 msgstr "Fout op metadata socket voor %s (%s) tijdens lezen: %m"
71
72 #: src/meta.c:144
73 #, c-format
74 msgid "Got request from %s (%s): %s"
75 msgstr "Kreeg verzoek van %s (%s): %s"
76
77 #: src/meta.c:162
78 #, c-format
79 msgid "Metadata read buffer overflow for %s (%s)"
80 msgstr "Metadata leesbuffer overvol voor %s (%s)"
81
82 #: src/net.c:107
83 #, c-format
84 msgid "Sending packet of %d bytes to %s (%s)"
85 msgstr "Verzending pakket van %d bytes naar %s (%s)"
86
87 #: src/net.c:116
88 #, c-format
89 msgid "Error sending packet to %s (%s): %m"
90 msgstr "Fout tijdens verzenden pakket naar %s (%s): %m"
91
92 #: src/net.c:130
93 #, c-format
94 msgid "Receiving packet of %d bytes"
95 msgstr "Ontvangst pakket van %d bytes"
96
97 #: src/net.c:143
98 #, c-format
99 msgid "Can't write to tap device: %m"
100 msgstr "Kan niet naar tap apparaat schrijven: %m"
101
102 #: src/net.c:243
103 msgid "Queue flushed"
104 msgstr "Wachtrij leeggemaakt"
105
106 #: src/net.c:258
107 #, c-format
108 msgid "Flushing send queue for %s (%s)"
109 msgstr "Legen van verzend-wachtrij voor %s (%s)"
110
111 #: src/net.c:266
112 #, c-format
113 msgid "Flushing receive queue for %s (%s)"
114 msgstr "Legen van de ontvangst-wachtrij voor %s (%s)"
115
116 #: src/net.c:284
117 #, c-format
118 msgid "Trying to look up %d.%d.%d.%d in connection list failed!"
119 msgstr "Poging tot opzoeken %d.%d.%d.%d in verbindingslijst mislukte!"
120
121 #: src/net.c:298
122 #, c-format
123 msgid "Could not open UDP connection to %s (%s)"
124 msgstr "Kon geen UDP verbinding openen naar %s (%s)"
125
126 #: src/net.c:306
127 #, c-format
128 msgid "No valid key known yet for %s (%s), queueing packet"
129 msgstr ""
130 "Nog geen geldige sleutel bekend voor %s (%s), pakket wordt in de wachtrij "
131 "gezet"
132
133 #: src/net.c:317
134 #, c-format
135 msgid "%s (%s) is not ready, queueing packet"
136 msgstr "%s (%s) is niet gereed, pakket wordt in de wachtrij gezet"
137
138 #: src/net.c:352
139 #, c-format
140 msgid "Could not open %s: %m"
141 msgstr "Kon %s niet openen: %m"
142
143 #: src/net.c:370
144 #, c-format
145 msgid "%s is a new style tun/tap device"
146 msgstr "%s is een nieuwe stijl tun/tap apparaat"
147
148 #: src/net.c:373
149 msgid "tun/tap device will be left unconfigured"
150 msgstr "tun/tap apparaat wordt ongeconfigureerd gelaten"
151
152 #: src/net.c:396
153 #, c-format
154 msgid "Creating metasocket failed: %m"
155 msgstr "Aanmaak van metasocket mislukt: %m"
156
157 #: src/net.c:402 src/net.c:408 src/net.c:470
158 #, c-format
159 msgid "setsockopt: %m"
160 msgstr "setsockopt: %m"
161
162 #: src/net.c:415 src/net.c:477
163 #, c-format
164 msgid "fcntl: %m"
165 msgstr "fcntl: %m"
166
167 #: src/net.c:423
168 #, c-format
169 msgid "Unable to bind listen socket to interface %s: %m"
170 msgstr "Kon luistersocket niet binden aan interface %s: %m"
171
172 #: src/net.c:439
173 #, c-format
174 msgid "Can't bind to port %hd/tcp: %m"
175 msgstr "Kan niet aan poort %hd/tcp binden: %m"
176
177 #: src/net.c:445
178 #, c-format
179 msgid "listen: %m"
180 msgstr "listen: %m"
181
182 #: src/net.c:464
183 #, c-format
184 msgid "Creating socket failed: %m"
185 msgstr "Aanmaak socket mislukte: %m"
186
187 #: src/net.c:488
188 #, c-format
189 msgid "Can't bind to port %hd/udp: %m"
190 msgstr "Kan niet aan poort %hd/udp binden: %m"
191
192 #: src/net.c:505
193 #, c-format
194 msgid "Trying to connect to %s"
195 msgstr "Poging tot verbinding met %s"
196
197 #: src/net.c:515
198 #, c-format
199 msgid "Creating socket for %s port %d failed: %m"
200 msgstr "Aanmaken socket voor %s poort %d mislukt: %m"
201
202 #: src/net.c:526
203 #, c-format
204 msgid "%s port %hd: %m"
205 msgstr "%s poort %hd: %m"
206
207 #: src/net.c:533
208 #, c-format
209 msgid "fcntl for %s port %d: %m"
210 msgstr "fcntl voor %s poort %d: %m"
211
212 #: src/net.c:539
213 #, c-format
214 msgid "Connected to %s port %hd"
215 msgstr "Verbonden met %s poort %hd"
216
217 #: src/net.c:562
218 msgid "Invalid name for outgoing connection"
219 msgstr "Ongelige naam voor uitgaande verbinding"
220
221 #: src/net.c:571
222 #, c-format
223 msgid "Error reading host configuration file for %s"
224 msgstr "Fout tijdens lezen host configuratie bestand voor %s"
225
226 #: src/net.c:578
227 #, c-format
228 msgid "No address specified for %s"
229 msgstr "Geen adres gespecificeerd voor %s"
230
231 #: src/net.c:585
232 #, c-format
233 msgid "Error looking up `%s': %m"
234 msgstr "Fout bij het opzoeken van `%s': %m"
235
236 #: src/net.c:595
237 #, c-format
238 msgid "Could not set up a meta connection to %s"
239 msgstr "Kon geen metaverbinding aangaan met %s"
240
241 #: src/net.c:629
242 msgid "Name for tinc daemon required!"
243 msgstr "Naam voor tinc daemon verplicht!"
244
245 #: src/net.c:637
246 msgid "Invalid name for myself!"
247 msgstr "Ongelige naam voor mijzelf!"
248
249 #: src/net.c:643
250 msgid "Private key for tinc daemon required!"
251 msgstr "Privé sleutel voor tinc daemon verplicht!"
252
253 #: src/net.c:655
254 msgid "Cannot open host configuration file for myself!"
255 msgstr "Kan host configuratie bestand voor mijzelf niet openen!"
256
257 #: src/net.c:661
258 msgid "Public key for tinc daemon required!"
259 msgstr "Publieke sleutel voor tinc daemon verplicht!"
260
261 #: src/net.c:690
262 msgid "Unable to set up a listening socket!"
263 msgstr "Kon geen luistersocket aanmaken!"
264
265 #: src/net.c:696
266 msgid "Unable to set up an incoming vpn data socket!"
267 msgstr "Kon geen socket maken voor inkomend vpn verkeer!"
268
269 #: src/net.c:703
270 #, c-format
271 msgid "Ready: listening on port %hd"
272 msgstr "Gereed: luisterend op poort %hd"
273
274 #: src/net.c:734
275 #, c-format
276 msgid "Still failed to connect to other, will retry in %d seconds"
277 msgstr "Wederom niet verbonden met de ander, nieuwe poging over %d seconden"
278
279 #: src/net.c:772
280 #, c-format
281 msgid "Trying to re-establish outgoing connection in %d seconds"
282 msgstr "Poging tot herstellen van uitgaande verbinding over %d seconden"
283
284 #: src/net.c:810
285 msgid "Terminating"
286 msgstr "Beëindigen"
287
288 #: src/net.c:824
289 #, c-format
290 msgid "Opening UDP socket to %s"
291 msgstr "Bezig met openen UDP socket naar %s"
292
293 #: src/net.c:829
294 #, c-format
295 msgid "Creating UDP socket failed: %m"
296 msgstr "Aanmaak UDP socket mislukte: %m"
297
298 #: src/net.c:839
299 #, c-format
300 msgid "Connecting to %s port %d failed: %m"
301 msgstr "Verbinding naar %s poort %d mislukt: %m"
302
303 #: src/net.c:872
304 #, c-format
305 msgid "Error: getpeername: %m"
306 msgstr "Fout: getpeername: %m"
307
308 #: src/net.c:887
309 #, c-format
310 msgid "Connection from %s port %d"
311 msgstr "Verbinding van %s poort %d"
312
313 #: src/net.c:931
314 #, c-format
315 msgid "This is a bug: %s:%d: %d:%m"
316 msgstr "Dit is een programmeerfout: %s:%d: %d:%m"
317
318 #: src/net.c:937
319 #, c-format
320 msgid "Incoming data socket error: %s"
321 msgstr "Fout op socket voor inkomend verkeer: %s"
322
323 #: src/net.c:943
324 #, c-format
325 msgid "Receiving packet failed: %m"
326 msgstr "Ontvangst pakket mislukt: %m"
327
328 #: src/net.c:964
329 #, c-format
330 msgid "Closing connection with %s (%s)"
331 msgstr "Beëindigen verbinding met %s (%s)"
332
333 #: src/net.c:1007
334 msgid "Trying to re-establish outgoing connection in 5 seconds"
335 msgstr "Poging tot herstellen van uitgaande verbinding over 5 seconden"
336
337 #: src/net.c:1037
338 #, c-format
339 msgid "%s (%s) didn't respond to PING"
340 msgstr "%s (%s) antwoordde niet op ping"
341
342 #: src/net.c:1068
343 #, c-format
344 msgid "Accepting a new connection failed: %m"
345 msgstr "Aanname van nieuwe verbinding is mislukt: %m"
346
347 #: src/net.c:1076
348 msgid "Closed attempted connection"
349 msgstr "Aangenomen verbinding verbroken"
350
351 #: src/net.c:1111
352 #, c-format
353 msgid "Outgoing data socket error for %s (%s): %s"
354 msgstr "Fout op socket voor uitgaand verkeer voor %s (%s): %s"
355
356 #: src/net.c:1150 src/net.c:1159
357 #, c-format
358 msgid "Error while reading from tapdevice: %m"
359 msgstr "Fout tijdens lezen van tap-apparaatbestand tijdens lezen: %m"
360
361 #: src/net.c:1171
362 #, c-format
363 msgid "Non-IP ethernet frame %04x from %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x"
364 msgstr "Niet-IP ethernet pakket %04x van %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x"
365
366 #: src/net.c:1178
367 #, c-format
368 msgid "Dropping short packet from %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x"
369 msgstr "Te kort pakket van %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x genegeerd"
370
371 #: src/net.c:1213
372 #, c-format
373 msgid "Error while waiting for input: %m"
374 msgstr "Fout tijdens wachten op invoer: %m"
375
376 #: src/netutl.c:115
377 #, c-format
378 msgid "Error looking up `%s': %s\n"
379 msgstr "Fout bij het opzoeken van `%s': %s\n"
380
381 #: src/protocol.c:80
382 #, c-format
383 msgid "Output buffer overflow while sending %s to %s (%s)"
384 msgstr "Uitvoer buffer overvol tijdens zenden %s naar %s (%s)"
385
386 #: src/protocol.c:87
387 #, c-format
388 msgid "Sending %s to %s (%s)"
389 msgstr "Verzending %s naar %s (%s)"
390
391 #: src/protocol.c:101
392 #, c-format
393 msgid "Unknown request from %s (%s)"
394 msgstr "Onbekend verzoek van %s (%s)"
395
396 #: src/protocol.c:108
397 #, c-format
398 msgid "Got %s from %s (%s)"
399 msgstr "Kreeg %s van %s (%s)"
400
401 #: src/protocol.c:114
402 #, c-format
403 msgid "Error while processing %s from %s (%s)"
404 msgstr "Fout tijdens afhandelen %s van %s (%s)"
405
406 #: src/protocol.c:121
407 #, c-format
408 msgid "Bogus data received from %s (%s)"
409 msgstr "Onzinnige data ontvangen van %s (%s)"
410
411 #: src/protocol.c:170
412 #, c-format
413 msgid "Got bad ID from %s"
414 msgstr "Kreeg ongeldige ID van %s"
415
416 #: src/protocol.c:178
417 #, c-format
418 msgid "Peer %s (%s) uses incompatible version %d"
419 msgstr "Ander %s (%s) gebruikt een niet-compatibel protocol versie %d"
420
421 #: src/protocol.c:187
422 #, c-format
423 msgid "Peer %s uses invalid identity name"
424 msgstr "Ander %s gebruikt een ongeldige identiteitsnaam"
425
426 #: src/protocol.c:195
427 #, c-format
428 msgid "Peer %s had unknown identity (%s)"
429 msgstr "Ander %s heeft een onbekende identiteit (%s)"
430
431 #: src/protocol.c:209
432 #, c-format
433 msgid "Uplink %s (%s) is already in our connection list"
434 msgstr "%s (%s) staat al in onze verbindingslijst"
435
436 #: src/protocol.c:219
437 #, c-format
438 msgid "No public key known for %s (%s)"
439 msgstr "Geen publieke sleutel bekend voor %s (%s)"
440
441 #: src/protocol.c:258 src/protocol.c:312
442 #, c-format
443 msgid "Error during encryption of challenge for %s (%s)"
444 msgstr "Fout tijdens versleuteling van uitdaging voor %s (%s)"
445
446 #: src/protocol.c:284
447 #, c-format
448 msgid "Got bad CHALLENGE from %s (%s)"
449 msgstr "Kreeg ongeldige CHALLENGE van %s (%s)"
450
451 #: src/protocol.c:294
452 #, c-format
453 msgid "Intruder: wrong challenge length from %s (%s)"
454 msgstr "Indringer: verkeerde lengte voor uitdaging van %s (%s)"
455
456 #: src/protocol.c:330
457 #, c-format
458 msgid "Trying to send CHAL_REPLY to %s (%s) without a valid CHALLENGE"
459 msgstr "Poging tot zenden CHAL_REPLY naar %s (%s) zonder een geldige CHALLENGE"
460
461 #: src/protocol.c:361
462 #, c-format
463 msgid "Got bad CHAL_REPLY from %s (%s)"
464 msgstr "Kreeg ongeldige CHAL_REPLY van %s (%s)"
465
466 #: src/protocol.c:370
467 #, c-format
468 msgid "Intruder: wrong challenge reply length from %s (%s)"
469 msgstr "Indringer: verkeerde lengte van antwoord op uitdaging van %s (%s)"
470
471 #: src/protocol.c:387
472 #, c-format
473 msgid "Intruder: wrong challenge reply from %s (%s)"
474 msgstr "Indringer: verkeerd antwoord op de uitdaging van %s (%s)"
475
476 #: src/protocol.c:425
477 #, c-format
478 msgid "Removing old entry for %s at %s in favour of new connection from %s"
479 msgstr ""
480 "Verwijdering oude verbinding voor %s op %s in voordeel van nieuwe verbinding "
481 "van %s"
482
483 #: src/protocol.c:437
484 #, c-format
485 msgid "Connection with %s (%s) activated"
486 msgstr "Verbinding met %s (%s) geactiveerd"
487
488 #: src/protocol.c:477
489 #, c-format
490 msgid "Got bad ADD_SUBNET from %s (%s)"
491 msgstr "Kreeg ongeldige ADD_SUBNET van %s (%s)"
492
493 #: src/protocol.c:486
494 #, c-format
495 msgid "Got bad ADD_SUBNET from %s (%s): invalid identity name"
496 msgstr "Kreeg ongeldige ADD_SUBNET van %s (%s): ongeldige identiteitsnaam"
497
498 #: src/protocol.c:495
499 #, c-format
500 msgid "Got bad ADD_SUBNET from %s (%s): invalid subnet string"
501 msgstr "Kreeg ongeldige ADD_SUBNET van %s (%s): ongeldig subnet"
502
503 #: src/protocol.c:506
504 #, c-format
505 msgid "Warning: got ADD_SUBNET from %s (%s) for ourself, restarting"
506 msgstr "Waarschuwing: kreeg ADD_SUBNET van %s (%s) voor onszelf, herstart"
507
508 #: src/protocol.c:517
509 #, c-format
510 msgid "Got ADD_SUBNET for %s from %s (%s) which is not in our connection list"
511 msgstr ""
512 "Kreeg DEL_SUBNET voor %d.%d.%d.%d van %s (%s) die niet voorkomt in onze "
513 "verbindingslijst"
514
515 #: src/protocol.c:545
516 #, c-format
517 msgid "Got bad DEL_SUBNET from %s (%s)"
518 msgstr "Kreeg ongeldige DEL_SUBNET van %s (%s)"
519
520 #: src/protocol.c:554
521 #, c-format
522 msgid "Got bad DEL_SUBNET from %s (%s): invalid identity name"
523 msgstr "Kreeg ongeldige DEL_SUBNET van %s (%s): ongeldige identiteitsnaam"
524
525 #: src/protocol.c:563
526 #, c-format
527 msgid "Got bad DEL_SUBNET from %s (%s): invalid subnet string"
528 msgstr "Kreeg ongeldige DEL_SUBNET van %s (%s): ongeldige identiteitsnaam"
529
530 #: src/protocol.c:574
531 #, c-format
532 msgid "Warning: got DEL_SUBNET from %s (%s) for ourself, restarting"
533 msgstr "Waarschuwing: kreeg DEL_SUBNET van %s (%s) voor onszelf, herstart"
534
535 #: src/protocol.c:585
536 #, c-format
537 msgid "Got DEL_SUBNET for %s from %s (%s) which is not in our connection list"
538 msgstr ""
539 "Kreeg DEL_SUBNET voor %d.%d.%d.%d van %s (%s) die niet voorkomt in onze "
540 "verbindingslijst"
541
542 #: src/protocol.c:616
543 #, c-format
544 msgid "Got bad ADD_HOST from %s (%s)"
545 msgstr "Kreeg ongeldige ADD_HOST van %s (%s)"
546
547 #: src/protocol.c:624
548 #, c-format
549 msgid "Got bad ADD_HOST from %s (%s): invalid identity name"
550 msgstr "Kreeg ongeldige ADD_HOST van %s (%s): ongeldige identiteitsnaam"
551
552 #: src/protocol.c:633
553 #, c-format
554 msgid "Warning: got ADD_HOST from %s (%s) for ourself, restarting"
555 msgstr "Waarschuwing: kreeg ADD_HOST van %s (%s) voor onszelf, herstart"
556
557 #: src/protocol.c:643
558 #, c-format
559 msgid "Warning: got ADD_HOST from %s (%s) from ourself, restarting"
560 msgstr "Waarschuwing: kreeg ADD_HOST van %s (%s) van onszelf, herstart"
561
562 #: src/protocol.c:653
563 #, c-format
564 msgid ""
565 "Got ADD_HOST from %s (%s) with origin %s which is not in our connection list"
566 msgstr ""
567 "Kreeg ADD_HOST van %s (%s) met herkomst %s die niet in onze verbindingslijst "
568 "voorkomt"
569
570 #: src/protocol.c:672
571 #, c-format
572 msgid "Got duplicate ADD_HOST for %s (%s) from %s (%s)"
573 msgstr "Kreeg een tweede ADD_HOST voor %s (%s) van %s (%s)"
574
575 #: src/protocol.c:679
576 #, c-format
577 msgid "Removing old entry for %s (%s)"
578 msgstr "Verwijdering oude verbinding voor %s (%s)"
579
580 #: src/protocol.c:722
581 #, c-format
582 msgid "Got bad DEL_HOST from %s (%s)"
583 msgstr "Kreeg ongeldige DEL_HOST van %s (%s)"
584
585 #: src/protocol.c:731
586 #, c-format
587 msgid "Got bad DEL_HOST from %s (%s): invalid identity name"
588 msgstr "Kreeg ongeldige DEL_HOST van %s (%s): ongeldige identiteitsnaam"
589
590 #: src/protocol.c:740
591 #, c-format
592 msgid "Warning: got DEL_HOST from %s (%s) for ourself, restarting"
593 msgstr "Waarschuwing: kreeg DEL_HOST van %s (%s) voor onszelf, herstart"
594
595 #: src/protocol.c:751
596 #, c-format
597 msgid "Warning: got DEL_HOST from %s (%s) from ourself, restarting"
598 msgstr "Waarschuwing: kreeg DEL_HOST van %s (%s) van onszelf, herstart"
599
600 #: src/protocol.c:761
601 #, c-format
602 msgid ""
603 "Got DEL_HOST from %s (%s) with origin %s which is not in our connection list"
604 msgstr ""
605 "Kreeg DEL_HOST voor %s (%s) met herkomst %s die niet in onze "
606 "verbindingslijst voorkomt"
607
608 #: src/protocol.c:773
609 #, c-format
610 msgid "Got DEL_HOST from %s (%s) for %s which is not in our connection list"
611 msgstr ""
612 "Kreeg DEL_HOST van %s (%s) voor %s die niet in onze verbindingslijst voorkomt"
613
614 #: src/protocol.c:783
615 #, c-format
616 msgid "Got DEL_HOST from %s (%s) for %s which doesn't match"
617 msgstr "Kreeg DEL_HOST van %s (%s) voor %s wat niet overeenkomt"
618
619 #: src/protocol.c:815
620 #, c-format
621 msgid "Got bad STATUS from %s (%s)"
622 msgstr "Kreeg ongeldige STATUS van %s (%s)"
623
624 #: src/protocol.c:822
625 #, c-format
626 msgid "Status message from %s (%s): %s: %s"
627 msgstr "Ontving statusbericht van %s (%s): %s: %s"
628
629 #: src/protocol.c:846
630 #, c-format
631 msgid "Got bad ERROR from %s (%s)"
632 msgstr "Kreeg ongeldige ERROR van %s (%s)"
633
634 #: src/protocol.c:853
635 #, c-format
636 msgid "Error message from %s (%s): %s: %s"
637 msgstr "Ontving foutmelding van %s (%s): %s: %s"
638
639 #: src/protocol.c:931
640 #, c-format
641 msgid "Got bad KEY_CHANGED from %s (%s)"
642 msgstr "Kreeg ongeldige KEY_CHANGED van %s (%s)"
643
644 #: src/protocol.c:938
645 #, c-format
646 msgid ""
647 "Got KEY_CHANGED from %s (%s) origin %s which does not exist in our "
648 "connection list"
649 msgstr ""
650 "Kreeg KEY_CHANGED van %s (%s) met herkomst %s die niet in onze "
651 "verbindingslijst voorkomt"
652
653 #: src/protocol.c:968
654 #, c-format
655 msgid "Got bad REQ_KEY from %s (%s)"
656 msgstr "Kreeg ongeldige REQ_KEY van %s (%s)"
657
658 #: src/protocol.c:975
659 #, c-format
660 msgid ""
661 "Got REQ_KEY from %s (%s) origin %s which does not exist in our connection "
662 "list"
663 msgstr ""
664 "Kreeg REQ_KEY van %s (%s) herkomst %s die niet in onze verbindingslijst "
665 "voorkomt"
666
667 #: src/protocol.c:991
668 #, c-format
669 msgid ""
670 "Got REQ_KEY from %s (%s) destination %s which does not exist in our "
671 "connection list"
672 msgstr ""
673 "Kreeg REQ_KEY van %s (%s) doel %s die niet in onze verbindingslijst voorkomt"
674
675 #: src/protocol.c:1019
676 #, c-format
677 msgid "Got bad ANS_KEY from %s (%s)"
678 msgstr "Kreeg ongeldige ANS_KEY van %s (%s)"
679
680 #: src/protocol.c:1026
681 #, c-format
682 msgid ""
683 "Got ANS_KEY from %s (%s) origin %s which does not exist in our connection "
684 "list"
685 msgstr ""
686 "Kreeg ANS_KEY van %s (%s) met herkomst %s die niet in onze verbindingslijst "
687 "voorkomt"
688
689 #: src/protocol.c:1042
690 #, c-format
691 msgid "Got bad ANS_KEY from %s (%s) origin %s: invalid key"
692 msgstr "Kreeg ongeldige ANS_KEY van %s (%s) herkomst %s: ongeldige sleutel"
693
694 #: src/protocol.c:1055
695 #, c-format
696 msgid ""
697 "Got ANS_KEY from %s (%s) destination %s which does not exist in our "
698 "connection list"
699 msgstr ""
700 "Kreeg ANS_KEY van %s (%s) doel %s die niet in onze verbindingslijst voorkomt"
701
702 #: src/tincd.c:99
703 #, c-format
704 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
705 msgstr "Probeer `%s --help' voor meer informatie.\n"
706
707 #: src/tincd.c:102
708 #, c-format
709 msgid ""
710 "Usage: %s [option]...\n"
711 "\n"
712 msgstr ""
713 "Gebruik: %s [optie]...\n"
714 "\n"
715
716 #: src/tincd.c:103
717 msgid ""
718 "  -c, --config=DIR      Read configuration options from DIR.\n"
719 "  -D, --no-detach       Don't fork and detach.\n"
720 "  -d                    Increase debug level.\n"
721 "  -k, --kill            Attempt to kill a running tincd and exit.\n"
722 "  -n, --net=NETNAME     Connect to net NETNAME.\n"
723 msgstr ""
724 "  -c, --config=MAP      Lees configuratie uit MAP.\n"
725 "  -D, --no-detach       Start geen nieuw proces.\n"
726 "  -d                    Verhoog debugniveau.\n"
727 "  -k, --kill            Poging tot doden van lopende tincd en beëindig.\n"
728 "  -n, --net=NETNAAM     Verbind met net NETNAAM.\n"
729
730 #: src/tincd.c:108
731 msgid ""
732 "  -K, --keygen[=BITS]   Generate public/private RSA keypair.\n"
733 "      --help            Display this help and exit.\n"
734 "      --version         Output version information and exit.\n"
735 "\n"
736 msgstr ""
737 "  -K, --keygen[=BITS]   Genereer publiek/privé RSA sleutelpaar.\n"
738 "      --help            Geef deze hulp en beëindig.\n"
739 "      --version         Geef versie informatie en beëindig.\n"
740 "\n"
741
742 #: src/tincd.c:111
743 msgid "Report bugs to tinc@nl.linux.org.\n"
744 msgstr ""
745 "Meld fouten in het programma aan tinc@nl.linux.org;\n"
746 "Meld fouten in de vertaling aan vertaling@nl.linux.org.\n"
747
748 #: src/tincd.c:152
749 msgid "Invalid argument! BITS must be a number equal to or greater than 512.\n"
750 msgstr ""
751 "Ongeldig argument! BITS moet een nummer zijn gelijk aan of groter dan 512.\n"
752
753 #: src/tincd.c:207
754 msgid ""
755 "Seeding the PRNG: please press some keys or move\n"
756 "the mouse if this program seems to have halted...\n"
757 msgstr ""
758 "Initialisatie van PRNG: druk op de toetsen of beweeg\n"
759 "de muis als het programma gestopt lijkt te zijn...\n"
760
761 #. OpenSSL PRNG state apparently uses 1024 bytes, but it seems pretty sufficient anyway :)
762 #: src/tincd.c:210
763 #, c-format
764 msgid "Generating %d bits keys:\n"
765 msgstr "Bezig met genereren van een %d bits sleutel:\n"
766
767 #: src/tincd.c:214
768 msgid "Error during key generation!"
769 msgstr "Fout tijdens genereren sleutel!"
770
771 #: src/tincd.c:218
772 msgid "Done.\n"
773 msgstr "Klaar.\n"
774
775 #: src/tincd.c:220
776 msgid ""
777 "Please copy the private key to tinc.conf and the\n"
778 "public key to your host configuration file:\n"
779 "\n"
780 msgstr ""
781 "Copiëer de privé sleutel naar tinc.conf en de\n"
782 "publieke sleutel naar het host configuratie bestand:\n"
783 "\n"
784
785 #: src/tincd.c:230
786 #, c-format
787 msgid "Memory exhausted (last is %s:%d) (couldn't allocate %d bytes), exiting."
788 msgstr ""
789 "Geheugen is vol (laatste %s:%d) (kon geen %d bytes vrijmaken), beëindigen."
790
791 #: src/tincd.c:285
792 #, c-format
793 msgid "tincd %s (%s %s) starting, debug level %d"
794 msgstr "tincd %s (%s %s) gestart, debugniveau %d"
795
796 #: src/tincd.c:288
797 #, c-format
798 msgid "tincd %s starting"
799 msgstr "tincd %s gestart"
800
801 #: src/tincd.c:303
802 #, c-format
803 msgid "Total bytes written: tap %d, socket %d; bytes read: tap %d, socket %d"
804 msgstr ""
805 "Totaal aantal bytes geschreven: tap %d, socket %d; bytes gelezen: top %d, "
806 "socket %d."
807
808 #: src/tincd.c:321
809 #, c-format
810 msgid "A tincd is already running for net `%s' with pid %d.\n"
811 msgstr "Een tincd voor net `%s' draait al met procesnummer %d.\n"
812
813 #: src/tincd.c:324
814 #, c-format
815 msgid "A tincd is already running with pid %d.\n"
816 msgstr "Een tincd draait al met procesnummer %d.\n"
817
818 #: src/tincd.c:345
819 #, c-format
820 msgid "No other tincd is running for net `%s'.\n"
821 msgstr "Geen andere tincd gevonden voor net `%s'.\n"
822
823 #: src/tincd.c:347
824 msgid "No other tincd is running.\n"
825 msgstr "Geen andere tincd gevonden.\n"
826
827 #: src/tincd.c:354
828 msgid "Removing stale lock file.\n"
829 msgstr "Ongebruikt vergrendelingsbestand verwijderd.\n"
830
831 #. Do some intl stuff right now
832 #: src/tincd.c:397
833 msgid "unknown"
834 msgstr "onbekend"
835
836 #: src/tincd.c:403
837 #, c-format
838 msgid "%s version %s (built %s %s, protocol %d)\n"
839 msgstr "%s versie %s (gemaakt %s %s, protocol %d)\n"
840
841 #: src/tincd.c:404
842 msgid ""
843 "Copyright (C) 1998,1999,2000 Ivo Timmermans, Guus Sliepen and others.\n"
844 "See the AUTHORS file for a complete list.\n"
845 "\n"
846 "tinc comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.  This is free software,\n"
847 "and you are welcome to redistribute it under certain conditions;\n"
848 "see the file COPYING for details.\n"
849 msgstr ""
850 "Copyright (C) 1998,1999,2000 Ivo Timmermans, Guus Sliepen en anderen.\n"
851 "Zie het bestand AUTHORS voor een volledige lijst.\n"
852 "\n"
853 "tinc wordt gedistribueerd ZONDER ENIGE GARANTIE.  Dit is vrije "
854 "programmatuur,\n"
855 "en je bent welkom om het te distribueren onder bepaalde voorwaarden;\n"
856 "zie het bestand COPYING voor details.\n"
857
858 #: src/tincd.c:418
859 msgid "You must be root to run this program. Sorry.\n"
860 msgstr ""
861 "Je moet systeembeheerder zijn om dit programma te kunnen draaien. Sorry.\n"
862
863 #: src/tincd.c:452
864 msgid "Unrecoverable error"
865 msgstr "Onherstelbare fout"
866
867 #: src/tincd.c:457
868 #, c-format
869 msgid "Restarting in %d seconds!"
870 msgstr "Herstart in %d seconden!"
871
872 #: src/tincd.c:462 src/tincd.c:508
873 msgid "Aieee! Not restarting."
874 msgstr "Waaah! Geen herstart."
875
876 #: src/tincd.c:472
877 msgid "Got TERM signal"
878 msgstr "Kreeg TERM signaal"
879
880 #: src/tincd.c:480
881 msgid "Got QUIT signal"
882 msgstr "Kreeg QUIT signaal"
883
884 #: src/tincd.c:487
885 msgid "Got another SEGV signal: not restarting"
886 msgstr "Kreeg nog een SEGV signaal: niet herstarten"
887
888 #: src/tincd.c:494
889 msgid "Got SEGV signal"
890 msgstr "Kreeg SEGV signaal"
891
892 #: src/tincd.c:499
893 msgid "Trying to re-execute in 5 seconds..."
894 msgstr "Poging tot herstaren over 5 seconden..."
895
896 #: src/tincd.c:517
897 msgid "Got HUP signal, rereading configuration and restarting"
898 msgstr "Kreeg HUP signaal, herlezen configuratie en herstarten"
899
900 #: src/tincd.c:525
901 msgid "Got INT signal, exiting"
902 msgstr "Kreeg INT signaal, beëindigen"
903
904 #: src/tincd.c:539
905 msgid "Got USR2 signal, forcing new key generation"
906 msgstr "Kreeg USR2 signaal, nieuwe sleutels geforceerd"
907
908 #: src/tincd.c:548
909 #, c-format
910 msgid "Got unexpected signal %d (%s)"
911 msgstr "Kreeg onverwacht signaal %d (%s)"
912
913 #~ msgid "Usage: %s bits\n"
914 #~ msgstr "Gebruik: %s bits\n"
915
916 #~ msgid "Illegal number: %s\n"
917 #~ msgstr "Ongeldig nummer: %s\n"
918
919 #~ msgid "Invalid timeout value `%s'.\n"
920 #~ msgstr "Ongeldige timeout waarde `%s'.\n"
921
922 #~ msgid "Illegal passphrase in %s; size would be %d"
923 #~ msgstr "Ongeldig wachtwoord in %s; grootte zou %d zijn"
924
925 #~ msgid "Generating %d bits keys"
926 #~ msgstr "%d bits sleutel genereren"
927
928 #~ msgid "Opening /dev/urandom failed: %m"
929 #~ msgstr "Openen van /dev/urandom mislukt: %m"
930
931 #~ msgid "Encryption key set to %s"
932 #~ msgstr "Sleutel ingesteld op %s"